Outsourcing – pełna obsługa procesu szkoleń BHP

Szkolenia i usługi BHP Marta Bielecka – Suwałki i okolice

Do przeprowadzenia szkoleń wstępnych lub okresowych zatrudniasz firmę zewnętrzną? Jesteś świadomym pracodawcą i wiesz, że zgodnie z rozporządzeniem w sprawie służby BHP nie możesz na pracownika tej służby nakładać dodatkowych obowiązków aniżeli przewidziane w przytoczonym rozporządzeniu. Zlecasz, więc szkolenia okresowe firmie zewnętrznej, ale… nie ma ona w swojej ofercie kontroli kolejnych terminów szkoleń. Przy dużej liczbie pracowników łatwo jest się pogubić i przeoczyć terminy ważnych kursów. Chcesz odciążyć swoich pracowników od zadań, które możesz zlecić firmie zewnętrznej, a ich zaoszczędzony czas przeznaczyć na rozwiązywanie innych problemów? Przekaż w moje ręce wszystkie sprawy związane ze szkoleniami BHP w Twojej firmie. Dopilnuję każdego terminu szkolenia i będę Ci o nich przypominała. To bardzo bezpieczne i wygodne rozwiązanie dla Ciebie i Twoich pracowników.
Chcesz odciążyć swoich pracowników od zadań, które możesz zlecić firmie zewnętrznej, a ich zaoszczędzony czas przeznaczyć na rozwiązywanie innych problemów? Przekaż w moje ręce wszystkie sprawy związane ze szkoleniami BHP w Twojej firmie. Dopilnuję każdego terminu szkolenia i będę Ci o nich przypominała. To bardzo bezpieczne i wygodne rozwiązanie dla Ciebie i Twoich pracowników.
Każdy pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia swoim pracownikom higienicznych i bezpiecznych warunków pracy. Jeśli potrzebujesz wsparcia zewnętrznej firmy BHP – jesteś w doskonałym miejscu! Jako behapowiec o odpowiednich kwalifikacjach i dużym doświadczeniu zawodowym przejmę wszelkie obowiązki związane z kwestiami BHP w Twoim przedsiębiorstwie dbając o detale – zorganizuję szkolenia okresowe BHP dla stanowisk robotniczych, przeprowadzę szkolenia wstępne, dopilnuję badań i dokładnych pomiarów czynników pracy, zwrócę uwagę na ochronę przeciwpożarową budynków i oznakowanie, zadbam o dokumentację, a także dokonam rzetelnej analizy i oceny ryzyka zawodowego.
Decydując się na współpracę ze mną, masz gwarancję, że wszystko odbędzie się zgodnie z aktualnymi przepisami i terminowo. Chcesz poznać więcej szczegółów? Do kontaktu zachęcam zarówno małe, średnie, jak i duże firmy. Zapraszam!
Zawsze aktualne szkolenia

Nowoczesne programy szkoleniowe, zgodne z przepisami, aktualizowane i uzgadniane z z instytucjami nadzorującymi.

Zaświadczenie otrzymujesz zaraz po zdaniu egzaminu

Po pomyślnie zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające odbycie kursu oraz zdobycie umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z zasadami BHP.

W celu umówienia spotkania skontaktuj się z nami!
Facebook