Ocena maszyn i urządzeń pod względem BHP

Jak to wygląda w praktyce?

Jakość i stan maszyn oraz urządzeń, które Twoi pracownicy wykorzystują do pracy jest kluczowa dla ich bezpieczeństwa. Do tego chyba nie trzeba przekonywać. Niestety statystki pokazują, że wypadki w zakładach pracy zdarzają się nieustannie. I nie zawsze wynika to z błędu lub nieostrożności pracownika. Często przyczyną wypadków są wadliwe urządzenia lub ich niewłaściwe podłączenie. Dlatego jeżeli chcesz mieć pewność, że Twoje maszyny i urządzenia są w pełni sprawne i nie stanowią zagrożenia dla osób, które zatrudniasz, wykonaj dla nich ocenę maszyn i urządzeń pod względem bhp.
Przepisy nakładają na pracodawcę obowiązek dokonania:
  • wstępnej kontroli po instalacji maszyny, lecz przed jej pierwszym użyciem;
  • kontroli po zainstalowaniu sprzętu w innym miejscu.
Kontroli, o której mowa, dokonują jednostki działające na podstawie odrębnych przepisów albo osoby upoważnione przez pracodawcę i posiadające odpowiednie kwalifikacje: Specjalista ds. Bhp, mechanik, elektryk.

Lista kontrolna BHP

Zadbaj o to, aby w dokumentacji BHP znalazły się listy kontrolne i protokoły odbioru. PIP z pewnością poprosi o te dokumenty w przypadku ewentualnej kontroli.
Potrzebujesz wsparcia w kontroli maszyn i urządzeń? Zadbam o to, aby takie kontrole w Twoim zakładzie były przeprowadzane prawidłowo i we właściwym terminach.
Zawsze aktualne szkolenia

Nowoczesne programy szkoleniowe, zgodne z przepisami, aktualizowane i uzgadniane z z instytucjami nadzorującymi.

Zaświadczenie otrzymujesz zaraz po zdaniu egzaminu

Po pomyślnie zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające odbycie kursu oraz zdobycie umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z zasadami BHP.

W celu umówienia spotkania skontaktuj się z nami!
Facebook