Audyt BHP

Przeprowadzanie kontroli warunków pracy
oraz przestrzegania zasad BHP przez pracowników.

Czy masz absolutną pewność, że w Twoim zakładzie pracy zapewniasz bezpieczne warunki pracy wszystkim zatrudnionym osobom? Czy dokumentacja BHP w Twojej firmie jest kompletna i prowadzona rzetelnie? Czy prawidłowo eksploatujesz urządzenia i maszyny? Na te i wiele innych pytań odpowie audyt bhp – kontrola warunków pracy i przestrzegania zasad BHP przez pracowników, którą przeprowadzę w Twojej firmie.

Kontrola przestrzegania zasad BHP przez pracowników

Dzięki takiemu audytowi uzyskasz wiele cennych informacji, które pozwolą Ci ocenić, czy musisz usunąć jakieś nieprawidłowości, zapewnić większe bezpieczeństwo, czy uzupełnić dokumentację wymaganą przepisami prawa. Po zakończonym audycie otrzymasz raport, w którym wskażę Ci wszelkie niedociągnięcia. Poczujesz się bezpiecznie i będziesz spał spokojnie, a wszelkie kontrole PIP przebiegną bez zarzutu.
Zawsze aktualne szkolenia

Nowoczesne programy szkoleniowe, zgodne z przepisami, aktualizowane i uzgadniane z z instytucjami nadzorującymi.

Zaświadczenie otrzymujesz zaraz po zdaniu egzaminu

Po pomyślnie zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające odbycie kursu oraz zdobycie umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z zasadami BHP.

W celu umówienia spotkania skontaktuj się z nami!
Facebook