Szkolenie wstępne – instruktaż ogólny

Szkolenie wstępne bhp dzieli się dwa instruktaże:

  • Instruktaż ogólny -  przeprowadza  pracownik służby bhp lub pracodawca posiadający aktualne szkolenie dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp
  • Instruktaż stanowiskowy – przeprowadza go pracodawca lub wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami, jeżeli posiada ona odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz jest przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Zapoznaj się z metodami szkoleń oraz harmonogramem:

Opis szkolenia:

W stanie epidemii lub zagrożenia epidemicznego, szkolenie wstępne bhp – instruktaż ogólny może zostać przeprowadzony w formule e-learning czyli tzw. samokształcenia kierowanego – stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 20.04.2020 r. dostępne jest pod linkiem: www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/109726,badania-profilaktyczne-i-szkolenia-bhp

Przeprowadzenie szkolenia wstępnego bhp w formie instruktażu ogólnego jest konieczne w każdym zakładzie pracy. Musi je przejść:

  • Nowo zatrudniany pracownik,
  • Student, który odbywa praktykę
  • Uczeń, który uczy się zawodu u danego pracodawcy.
Kurs
Ilość szkoleń
Cena
Szkolenie wstępne – instruktaż ogólny
1-10
11-20
21-999
50 zł
40 zł
30 zł
Facebook