Szkolenie okresowe bhp online
dla pracowników administracyjno - biurowych

  • 19 lekcji
  • Certyfikat

W ramach szkolenia otrzymasz:

  • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP respektowane przez Państwową Inspekcję Pracy.
  • 19 lekcji w formie profesjonalnych i ciekawych prezentacji multimedialnych wzbogaconych o filmy instruktażowe i powypadkowe.
  • Nieograniczone konsultacje z nauczycielem podczas całego procesu kształcenia;

Zapoznaj się z metodami szkoleń oraz harmonogramem:

Opis szkolenia:

Szkolenie to skierowane jest do pracowników administracyjno – biurowych pracujących na co dzień za biurkiem przy obsłudze monitorów ekranowych.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu: oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Metoda kształcenia:

  • Quizy i ćwiczenia
  • Filmy instruktażowe
  • Nieograniczone konsultacje z nauczycielem podczas całego procesu kształcenia;
  • Nieograniczone konsultacje z nauczycielem podczas całego procesu kształcenia;
  • Dostęp kiedy chcesz i gdzie chcesz
Koszt szkolenia: 65 zł 55 zł brutto
Termin ważności zaświadczenia: 6 lat
Kurs
Ilość szkoleń
Cena
Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno biurowych
1-10
11-20
21-999
55 zł
50 zł
45 zł
Facebook