Szkolenie okresowe BHP online
dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp

 • 32 lekcji
 • Certyfikat

W ramach szkolenia otrzymasz:

 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP respektowane przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • 32 lekcje w formie profesjonalnych i ciekawych prezentacji multimedialnych wzbogaconych o filmy instruktażowe i powypadkowe.
 • Nieograniczone konsultacje z nauczycielem podczas całego procesu kształcenia;

Zapoznaj się z metodami szkoleń oraz harmonogramem:

Opis szkolenia:

Szkolenie to skierowane jest do pracodawców, którzy wykonują już zadania służby bhp w swoim zakładzie pracy i szukają szkolenia okresowego w celu aktualizacji wiedzy oraz spełnienia wymagań Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szkoleń bhp, które to zobowiązuje nas do ponawiania szkoleń okresowych w określonej częstotliwości.

Częstotliwość szkoleń dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp:

 • Kurs dla pracodawców wykonujących zadania bhp – jest to pierwsze szkolenie dla pracodawców przed rozpoczęciem wykonywania zadań służby bhp w zakładzie pracy
 • Pierwsze szkolenie okresowe pracodawcy wykonującego zadania służby bhp należy odbyć w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tym stanowisku
 • Każde kolejne szkolenie okresowe dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp ważne jest 5 lat.

Cel szkolenia: 

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu: oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Metoda kształcenia:

 • Quizy i ćwiczenia
 • Filmy instruktażowe
 • Nieograniczone konsultacje z nauczycielem podczas całego procesu kształcenia;
 • Nieograniczone konsultacje z nauczycielem podczas całego procesu kształcenia;
 • Dostęp kiedy chcesz i gdzie chcesz
Koszt szkolenia: 180 zł 110 zł brutto
Termin ważności zaświadczenia: 5 lat
Facebook