Szkolenie okresowe bhp online
dla nauczycieli i opiekunów w żłobkach i przedszkolach

 • 19 lekcji
 • Certyfikat

W ramach szkolenia otrzymasz:

 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP respektowane przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • 19 lekcji w formie profesjonalnych i ciekawych prezentacji multimedialnych wzbogaconych o filmy instruktażowe i powypadkowe.
 • Nieograniczone konsultacje z nauczycielem podczas całego procesu kształcenia;

Zapoznaj się z metodami szkoleń oraz harmonogramem:

Opis szkolenia:

Z myślą o naszych kochanych maluchach, ich bezpieczeństwie i bezpieczeństwie ich opiekunów stworzyliśmy to szkolenie. Zawarliśmy w nim instrukcję udzielania pierwszej pomocy dla małych dzieci jak również wyszczególniliśmy szereg zagrożeń jakie mogą się zdarzyć i metody ich ograniczenia.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
 • Oceny zagrożeń związanych z pracą nauczyciela i opiekunów w żłobkach i przedszkolach
 • Metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa nie tylko swojego ale i podopiecznych,
 • Kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Metoda kształcenia:

 • Quizy i ćwiczenia
 • Filmy instruktażowe
 • Nieograniczone konsultacje z nauczycielem podczas całego procesu kształcenia;
 • Nieograniczone konsultacje z nauczycielem podczas całego procesu kształcenia;
 • Dostęp kiedy chcesz i gdzie chcesz
Koszt szkolenia: 65 zł 55 zł brutto
Termin ważności zaświadczenia: 5 lat
Kurs
Ilość szkoleń
Cena
Szkolenie okresowe bhp dla nauczycieli i opiekunów w żłobkach
1-10
11-20
21-999
55 zł
50 zł
45 zł
Facebook