Podstawowe dokumenty bhp

Zatrudniasz pracowników, przeprowadziłeś im wymagane szkolenia bhp i uważasz, że wykonałeś już wszystko??? Nic bardziej mylnego,  w momencie zatrudnienia pierwszego pracownika przepisy nakładają na Ciebie szereg odpowiedzialności. Pracodawcy bardzo często nie zdają sobie sprawy z tego jakie dokumenty powinni posiadać i co z nimi mają zrobić. Poniżej umieszczam listę podstawowych dokumentów… zaznaczam przy tym, że nie wszystkie muszą być obowiązkowe w Twojej firmie.

Zawsze gdy ktoś mnie pyta czym się zajmuję a ja odpowiadam, że prowadzę firmę świadczącą usługi bhp słyszę ” czyli szkolenia bhp” … Jak widzisz powyżej bhp to nie tylko szkolenia. 🙂

Oto kilka z nich 🙂 :

 1. Karty szkolenia wstępnego
 2. Zaświadczenia o ukończeniu szkoleń okresowych
 3. Orzeczenia lekarskie o wstępnych, okresowych i kontrolnych badaniach lekarskich
 4. Ocena ryzyka zawodowego (dla każdego stanowiska pracy )
 5. Instrukcje bhp dla wszystkich maszyn i urządzeń, których używają pracownicy np.:
  • wiertarka,
  • piła ukosowa,
  • młot pneumatyczny
  • instrukcja bhp pracy przy komputerze z monitorem ekranowym
 6. Instrukcje bhp dla niektórych prac np.:
  • instrukcja bhp dla prac na wysokości,
  • instrukcja bezpiecznego wykonywania robót dekarsko-blacharskich
  • Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót murarskich i tynkarskich
  • Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych
  • Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót ziemnych
  • Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót montażowych
  • Instrukcja bhp ręcznych prac transportowych
 7. Instrukcje udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 8. Program instruktażu ogólnego
 9. Program instruktażu stanowiskowego
 10. Program szkolenia okresowego dla pracowników zatrudnionych na stanowisku …
 11. Program szkolenia okresowego dla pracodawcy
 12. Rejestr wypadków przy pracy
 13. Rejestr chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby
 14. Rejestr wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
 15. Wyniki pomiarów natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy
 16. Wyniki oświetlenia awaryjnego
 17. Wykaz pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy i zwalczania pożarów oraz ewakuacji
 18. Wykaz prac wzbronionych kobietom i młodocianym,
 19. Umowa pomiędzy zakładem pracy a jednostką służby zdrowia
 20. Przydział odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, środków higieny osobistej
 21. Karta ewidencyjna przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony osobistej
 22. Zarządzenie w sprawie posiłków i napojów profilaktycznych
 23. Powierzenie zadań służby BHP – pracownikowi który spełnia odpowiednie wymagania albo specjaliście spoza zakładu pracy
 24. Wykaz prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby,
 25. Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych występujących w zakładzie pracy.
 26. Rejestr prac, podczas których występuje kontakt z substancjami, preparatami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym czy mutagennym.
 27. Rejestr pracowników wykonujących prace w kontakcie z substancjami, preparatami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.
 28. Rejestr prac narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do 3 lub 4 grupy zagrożenia.
 29. Rejestr maszyn i urządzeń, które podlegają dozorowi technicznemu.
 30. Książki rewizyjne urządzeń.
 31. Rejestr maszyn i urządzeń podlegających dostosowaniu  do minimalnych warunków – wyniki ostatnich kontroli.
 32. ( Ppoż) Wyniki przeglądu sprzętu ppoż
  • gaśnic,
  • urządzeń przeciwpożarowych
  • klapy dymne
  • bramy przeciwpożarowe
  • system sygnalizacji pożaru
  • wydajności hydrantów
  • węży hydrantów
 33. (Ppoż) Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi szkoleniami okresowymi bhp.

www.bielecka-bhp.pl

Facebook