Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego

Czym koczy się szkolenie?

wygenerowaniem zaświadczenia, zgodnego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.)
Uwaga! W przypadku tego szkolenia zaświadczenia wysyłane są na podany przez Państwa adres e-mail.

Zapoznaj się z metodami szkoleń oraz harmonogramem:

Opis szkolenia:

Zapewne zastanawiasz się czym jest to szkolenie i dlaczego jest Ci potrzebne…

Szkolenie wstępne bhp dzieli się na:

  • Instruktaż ogólny
  • Instruktaż stanowiskowy – przeprowadza go pracodawca lub wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami, jeżeli posiada ona odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz jest przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.
Jeżeli chcesz, aby Twój lider, mistrz, brygadzista, kierownik itp. Mógł przeprowadzać instruktaż stanowiskowy musisz mu zapewnić szkolenie z zakresu metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się dla:

  • Nowo zatrudnionego pracownika
  • Pracownika przenoszonego na inne stanowisko
  • Ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką
Pamiętaj o tym, że jest to szkolenie dodatkowe i nie zwalnia ono z odbycia szkoleń okresowych
Kurs
Ilość szkoleń
Cena
Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego
1-10
11-20
21-999
35 zł
30 zł
25 zł
Facebook