Kurs BHP online dla :
Pracodawców wykonujących zadania służby bhp

( To nie jest szkolenie okresowe - jest to pierwsze szkolenie bhp dla pracodawców, którzy chcą pełnić zadania służby bhp w swoim zakładzie pracy. Po roku od ukończeniu tego kursu powinieneś odbyć szkolenie okresowe )

 • 32 lekcje
 • Certyfikat

W ramach szkolenia otrzymasz:

 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp, które jest respektowane przez wszystkie Państwowe organy nadzoru nad warunkami pracy;
 • 32 lekcje w formie profesjonalnych i ciekawych prezentacji multimedialnych wzbogaconych o filmy instruktażowe i powypadkowe.
 • Nieograniczone konsultacje z nauczycielem podczas całego procesu kształcenia;

Zapoznaj się z metodami szkoleń oraz harmonogramem:

Opis szkolenia:

Otworzyłeś firmę… Zaczynasz zatrudniać pracowników i chcesz na początku samodzielnie wykonywać zadania służby bhp w swojej firmie lub może masz dość płacenia zewnętrznej firmie i chcesz robić to sam?

Możesz wykonywać zadania służby bhp w swojej firmie,
jeżeli spełniasz poniższe warunki:

 • Ukończyłeś kurs bhp dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp
 • Zatrudniasz do 10 pracowników lub
 • Zatrudniasz do 50 pracowników ale firma musi być zakwalifikowana do grupy działalności, która nie niesie wysokiego ryzyka wypadku (nie wyższej niż trzecia kategoria ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych).

Cel kursu:

Uczestnik po ukończeniu kursu może samodzielnie wykonywać obowiązki oraz zadania służby BHP w swojej firmie zgodnie z art. 237 § 1 Kodeksu Pracy.

Metoda kształcenia:

 • Quizy i ćwiczenia
 • Filmy instruktażowe
 • Nieograniczone konsultacje z nauczycielem podczas całego procesu kształcenia;
 • Nieograniczone konsultacje z nauczycielem podczas całego procesu kształcenia;
 • Dostęp kiedy chcesz i gdzie chcesz
Koszt szkolenia: 280 zł 250 zł brutto
Termin ważności zaświadczenia: 5 lat
Facebook