Kto może wykonywać zadania służby bhp?

Zastanawiasz się:

 • Czy zatrudniając jednego lub kilku pracowników masz obowiązek utworzenia służby bhp?
 • Kto może wykonywać zadania służby bhp?
 • Osoba pracująca na innym stanowisku wyznaczona do wykonywania zadań służby bhp – jakie kompetencje musi posiadać?

W każdym zakładzie pracy bez względu na ilość zatrudnianych pracowników pracodawca musi zapewnić właściwe realizowanie zadań służby bhp. Może to zrobić na kilka sposobów oczywiście uwzględniając obowiązujące przepisy. Niedopełnienie tego obowiązku może zostać potraktowane jako naruszenie przepisów Art.220 Kodeksu pracy [Narażenie życia albo zdrowia pracownika], który mówi:

§ 1. Kto, będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku i przez to naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Kto może wykonywać zadania służby bhp

 • Pracodawca – zatrudniający do 10 pracowników, lub – jeżeli prowadzona przez niego działalność została zakwalifikowana do nie wyższej niż 3 kategorii ryzyka – do 50 pracowników może wykonywać zadania służby BHP pod warunkiem ukończenia szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców pełniących obowiązki służby BHP
 • Pracownik zatrudniony przy innej pracy, który został wyznaczona do wykonywania zadań służby bhp może wykonywać wskazane zadania jeżeli spełnia przynajmniej jedno z wymagań kwalifikacyjnych określonych wobec pracowników służby bhp (art. 23711 § 1 k.p.). Oznacza to, że wyznaczony pracownik musi posiadać minimum tytuł technika bhp.
 • Pracownik służby bhp Pracodawca zatrudniający od 100 do 600 pracowników tworzy komórkę bhp, w której zatrudnia pracownika służby bhp w niepełnym lub w pełnym wymiarze czasu pracy.
  • Pracodawca zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 1 pracownika służby bhp na każdych 600 pracowników. Oczywiście pracodawca może zatrudnić na etacie pracownika służby bhp nawet jeżeli zatrudnia mniej niż 100 pracowników, natomiast przekroczenie tej granicy tworzy już obowiązek.
 • Firma zewnętrzna – Pracodawca zatrudniający do 100 pracowników

Wymagania kwalifikacyjne wobec służby bhp:

 1. Inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy,
 2. Starszym inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca:
  • zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp
  • wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 3. Specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp,
 4. Starszym specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp,
 5. Głównym specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 5-letni staż pracy w służbie bhp.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU nr 109, poz. 704 ze zm.).

Facebook